Committee

(In alphabetic order)

Honorary Chairman

Wing Bun LEE
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Conference Chairman

Benny Chi Fai CHEUNG
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Conference Co-Chairmen

Chao-chang CHEN
Xin CHEN
Yuegang FU
Min XU
National Taiwan University of Science and Technology
Guangdong University of Technology, China
Changchun University of Science and Technology, China
Fudan University, China

Programme Committee

Chairman

Sandy Suet TO
Guofan JIN
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Tsinghua University, China

Member

Zhongchen CAO
Unchung CHO
Lihua Lilly LI
Mingjun REN
Yung-Kang SHEN
Bo WANG
Chunjin WANG
Hao WANG
Wenkui WANG
Changxi XUE
Ziqiang YIN
Guoqing ZHANG
Quanli ZHANG
Shaojian ZHANG
Xing ZHAO
Tianfeng ZHOU
Tianjin University, China
Korea Polytechnic University, Korea
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Shanghai Jiaotong University, China
Taipei Medical University, Taiwan
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
National University of Singapore, Singapore
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Changchun University of Science and Technology, China
Guangdong University of Technology, China
Shenzhen University, China
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Nanchang University, China
Nankai University, China
Beijing Institute of Technology, China

Scientific Committee

Member

Kai CHENG
Kuang-Chao FAN
Fengzhou FANG
Wei GAO
Han HUANG
Richard LEACH
Bing LI
Xichun LUO
David ROBERTSON
Jeffrey W.ROBLEE
Jiwang YAN
Allen YI
Liangchi ZHANG
Brunel University, UK
National Taiwan University, Taiwan
Tianjin University/University College Dublin, Dublin, Ireland
Tohoku University, Japan
University of Queensland, Australia
University of Nottingham, UK
Harbin Institute of Technology, China
University of Strathclyde, UK
Son-X, Germany
AMETEK precitech, USA
Keio University, Japan
The Ohio State University, USA
The University of Sydney, Australia

Organizing Committee

Chairman

Xusheng YANG
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Member

Ka Chun CHEUNG
Lai Ting Lesley HO
Sujuan WANG
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Guangdong University of Technology, China